Zvolte Jazyk:

Ochrana osobních údajů

Informace ve smyslu čl. 13 Vl. vyhl. 196/03 - Řád pro ochranu osobních údajů (publikovaný ve Sbírce zákonů 29. července 2003, Základní série č. 174, Řádný dodatek č. 123/L).

 • 1
  Daný zákon upravuje ochranu osobních údajů a nařizuje řadu povinností těm, kdo „nakládají“ s informacemi, které se vztahují na jiné subjekty.
 • 2
  Dotyčný předpis považuje za „nakládání“ s údaji „jakoukoli operaci nebo soubor operací, které jsou provedeny i bez pomoci elektronických zařízení a týkají se vedení databáze, sestavování účetních i neúčetních karet, vyplňování formulářů o prohlášení daňových poplatníků, které se omezuje na kolonky pracovníků, kteří nejsou zaměstnanci, a případně na kolonky týkající se pracovníků, sběru, záznamu, uspořádání, uchovávání, prohlížení, zpracování, změny, volby, vyjímání, srovnávání, použití, přepojování, zablokování, oznamování, šíření, vymazávání a odstraňování dat, i když nejsou zaznamenána v databázi, kompilace u nás objednaného softwaru a internetových stránek, opravy počítačů a dat, která se v nich nacházejí, včetně hesla systému a nastavených ochran, a jakékoli jiné praxe, která je výslovně vyžadována činností, kterou provádí naše Společnost.“
 • 3
  Ve vztahu k níže uvedeným pozicím, v nichž se můžete ocitnout v rámci vztahů s naší Společností:
  - smlouvy pro dodávku materiálového i nemateriálového zboží a služeb;
  - obchodní vztahy a spolupráce jakéhokoli druhu.
  Informujeme vás, že údaje vztahující se na vaši Společnost a na fyzické osoby, které jste pověřili, aby vyvíjely činnost na váš příkaz a na váš účet, jsou nezbytné pro průběh běžných operací, které se obvykle týkají výše uvedených vztahů, a proto se poskytnutí samotných údajů vyznačuje charakterem povinnosti;
 • 4
  Případné odmítnutí poskytnout údaje znemožní provedení úkonů uvedených v bodě 3;
 • 5
  Všechny požadované údaje jsou povinné. Je možné, že se při nakládání s údaji seznámíme s údaji, které Řád pro ochranu osobních údajů charakterizuje jako „citlivé“, protože umožňují zjistit zdravotní stav, členství v odborech, náboženské přesvědčení a filozofickou orientaci. Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům vás žádáme o písemné vyjádření souhlasu s nakládáním.
 • 6
  S údaji bude nakládáno zejména prostřednictvím elektronických a počítačových zařízení a budou uloženy jak na počítačových nosičích, tak i v papírových podkladech, jakož i na jakémkoli jiném vhodném nosiči/podkladu, ke kterému bude mít přístup pověřený personál, za dodržení minimálních bezpečnostních opatření ve smyslu Technického nařízení ohledně minimálních bezpečnostních patření, Příloha B Řádu pro ochranu osobních údajů.
 • 7
  Údaje shromážděné prostřednictvím internetu: naše Společnost používá na své internetové stránce technologie sledování IP adres a „Cookies“ za účelem sledování návštěv své internetové stránky, konkrétně:
  a) IP adresy: sbíráme IP adresy všech návštěvníků, kteří vstoupí na naši internetovou stránku. Shromážděné údaje se používají k technicko-administrativním operacím naší Firmy, diagnostice případných technických problémů a k zabránění neoprávněnému vniknutí do systému a zneužití služby.
  b) Cookies: naše Společnost může používat technologii „Cookie“ pro zlepšení možnosti použití nabízených služeb, a to přiřazením „Cookie“ připojenému návštěvníkovi. „Cookies“ se používají také pro určení hodnot provozu na naší internetové stránce a pro sledování vašeho profilu během procesu objednávání služeb, pro výpočet slev a pro správu akcí, které lze případně aplikovat na váš účet. Návštěvníci internetové stránky budou moci zrušit ve svém prohlížeči funkci sledování „Cookies“, což však v některých případech může znamenat nesprávnou činnost při použití naší internetové stránky.

  Ohledně informací o používání cookies si přečtěte Směrnici 2009/136/ES.
  Podrobnější informace o reklamních oznámeních Google Adwords a o Remarketingu si přečtěte na Pravidla pro reklamu - Google.
 • 8
  Oznámení a šíření údajů: vámi poskytnuté údaje mohou být předmětem oznámení a/nebo šíření za účelem vzniku smluvních vztahů s naší Společností, pro související účely, pro účely týkající se poskytnutí referencí, pro obchodní činnost a pro reklamu výrobků naší Společnosti; dále budou moci být oznámeny:
  - personálu kanceláře a/nebo firmy, která je pověřena nakládáním pro potřeby správy dokumentace, která souvisí se službou, kterou požadujete, a která za toto nakládání odpovídá; uvedený personál byl náležitě informován o problematice bezpečnosti osobních údajů a práva na ochranu osobních údajů.
  - Finanční správě, orgánům Daňové policie, Finanční stráži, Daňovému úřadu, Inspektorátu práce a všem orgánům určeným k ověřování a kontrole řádného plnění pro výše uvedené účely.
  - Svazu dané kategorie a Středisku daňové pomoci při vyřizování služeb uvedených ve výše stanoveném přehledu a Profesionálním kancelářím, které jsme pověřili zpracováním našich údajů.
 • 9
  Součástí „nakládání“ s údaji je identifikace některých subjektů, na které se vztahují specifické povinnosti a odpovědnosti.
  Ohledně uvedeného oznamujeme, že:
  - Vlastníkem a Osobou odpovědnou za nakládání s údaji je: Centro Vacanze Pra' delle Torri se sídlem v Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063
  - Pracovníci pověření nakládáním s údaji: jsou to zaměstnanci a/nebo spolupracovníci Centro Vacanze Pra' delle Torri.
 • 10
  S danými údaji bude nakládáno:
  - na papírovém podkladu a na elektronickém nosiči jakéhokoli druhu;
  - nepřetržitě identifikovanými autorizovanými subjekty, které jsou náležitě poučeny a seznámeny s omezeními, která jsou stanovena platnými zákony;
  - s povinností udržovat údaje stále aktualizované, odstraňovat zastaralé, nepotřebné nebo nesouvisející údaje;
  - s povinností přijmout zákonem stanovené organizační a bezpečnostní opatření, která jsou určena k zajištění ochrany příslušného subjektu a k zabránění nepovolenému přístupu třetích osob nebo nepovolaných osob.
 • 11
  Abychom umožnili co nejúplnější znalost dané problematiky, připomínáme, že čl. 7, 8, 9 kompletní verze zákona výslovně chrání Práva Zájemců; Níže uvádíme čl. 7 Řádu pro ochranu osobních údajů (Právo na přístup k osobním údajům a další práva):
  1. Zájemce má právo získat potvrzení o existenci nebo absenci osobních údajů, které se ho týkají, a to i v případě, že nejsou dosud zaregistrovány, a má právo na jejich sdělení ve srozumitelné podobě.
  2. Zájemce má právo získat informace o:
  a) původu osobních údajů;
  b) účelu a způsobu nakládání;
  c) logice, která je aplikována v případě nakládání prováděného pomocí elektronických zařízení;
  d) identifikačních údajích vlastníka, odpovědných osob a určeného zástupce ve smyslu článku 5, odstavec 2;
  e) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo které s nimi mohou být seznámeni z pozice zástupce určeného na území Státu, odpovědných vedoucích nebo pověřených pracovníků.
  3. Zájemce má právo získat:
  a) aktualizaci, úpravu nebo doplnění údajů na základě projevu jeho zájmu;
  b) vymazání, změnu na anonymní podobu nebo zablokování údajů, s nimiž je nakládáno ve smyslu zákona, včetně těch, pro které není potřebné uschování v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo kvůli kterým s nimi bylo následně nakládáno;
  c) potvrzení o tom, že s operacemi uvedenými pod písmeny a) a b) byly seznámeny osoby, kterým byl obsah údajů oznámen nebo pro které byl šířen, s výjimkou případu, kdy toto splnění není možné nebo je možné pouze s použitím prostředků, které jsou zjevně neúměrné k chráněnému právu.
  4. Zájemce má právo postavit se zcela nebo částečně:
  a) z oprávněných důvodů proti zacházení s osobními údaji, které se ho týkají, i když souvisí s účelem sběru;
  b) proti zacházení s osobními údaji, které se ho týkají, za účelem odesílání reklamních materiálů, přímého prodeje nebo pro provádění průzkumů trhu nebo zasílání obchodních sdělení.

  Pro uplatnění výše uvedených práv vyplývajících z čl. 7 Řádu pro ochranu osobních údajů bude muset zájemce podat písemnou žádost k Centro Vacanze Pra' delle Torri se sídlem v Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063.

Bulletiny

Chcete s námi zůstat v kontaktu a mít k dispozici aktuální novinky a nabídky? Zaregistrujte se pro zasílání našich bulletinů a do příslušného seznamu dle Vašich zájmů!

Probíhá zadávání údajů...

Novinky a události

Archiv novinek

Recenze

Přečtěte si, co o nás říkají naši hosté, a přidejte svůj vlastní názor, který bude užitečný pro nás i pro jiné osoby, které nás ještě neznají.

Virtuální prohlídka

Objevte každý kout v Centro Vacanze Pra’ delle Torri prostřednictvím virtuální prohlídky.

Počasí

Jaké je právě teď počasí v Pra’ delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Fotografie Hostů

#pradelletorri

Není umožněn vstup psům s výjimkou zákonem vymezených případů.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014