Zvolte Jazyk:

Související zákony

 • VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY
  Centro Vacanze Pra' delle Torri vytvořilo tuto internetovou stránku s cílem informovat Uživatele a Zákazníky a nabízet jim služby
 • PODMÍNKY
  Přístup na tyto stránky vyžaduje, aby uživatel akceptoval níže uvedené podmínky:
  - dokumentace, obrázky, obchodní značky a cokoli dalšího, co je publikováno a reprodukováno na těchto stránkách, je vlastnictvím Centro Vacanze Pra' delle Torri a příslušných vlastníků;
  - nebyla přijata žádná odpovědnost za obsah těchto stránek a za jejich použití ze strany třetích osob;
  - tato internetová stránka je chráněna počítačovými zařízeními proti případné ztrátě, zneužití a změně informací;
  - tato internetová stránka obsahuje spojení na jiné internetové stránky. Centro Vacanze Pra' delle Torri neodpovídá za obsah těchto internetových stránek ani za politiku, kterou uplatňují.
 • COPYRIGHT
  Obsah publikovaný na Internetové stránce, tj. text, grafika, soubory, tabulky, obrázky a informace, je chráněn platným předpisem na ochranu autorských práv (zákon č. 633/41) a práv na průmyslové vlastnictví. Obsah Internetové stránky je dostupný výhradně pro osobní použití; vskutku žádný obsah nesmí být nijak kopírován, reprodukován, publikován, stahován, odesílán, znovu přenášen nebo distribuován, s výjimkou případu jednoduchého zaznamenání na terminálu pro osobní použití, které neslouží k obchodním účelům; i v případě dovoleného použití pro osobní účely musí být bez porušení zachovány příslušné pokyny a/nebo zmínky o vlastnictví použitého obsahu. Každý výrobek nebo společnost zmíněný/á na této internetové stránce je značkou příslušných vlastníků nebo majitelů a může být chráněn/a patenty a/nebo se na něj/ni může vztahovat copyright; patenty nebo copyright jsou uděleny nebo zaznamenány určenými orgány. Obsah proto může být stahován nebo používán pro osobní, nikoli pro obchodní účely: proto nic nesmí být kopírováno, měněno ani prodáváno za účelem zisku nebo získání jakýchkoli výhod, a to ani částečně. Je zakázáno použití, zveřejňování, distribuce, vkládání obsahu publikovaného na Internetové stránce na jiné internetové stránky s výjimkou případu, kdy to povolili vlastníci všech práv týkajících se samotného obsahu . Internetová stránka může obsahovat hypertextová spojení na jiné internetové stránky. V tomto případě Centro Vacanze Pra' delle Torri neuplatňuje žádnou kontrolu ohledně obsahu uvedených internetových stránek, a proto nepřijímá žádnou odpovědnost za pravdivost, věrohodnost, přesnost, kompletnost a aktuálnost.
 • OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  Centro Vacanze Pra' delle Torri neodpovídá za případné chyby a/nebo vynechání, které se nacházejí v publikovaných informacích a v čemkoli dalším, co bylo samostatně vloženo aktivovanými Uživateli.

  Centro Vacanze Pra' delle Torri odmítá jakoukoli odpovědnost za případnou přímou, náhodnou, následnou nebo nepřímou škodu, jakož ani za ztrátu nebo poškození dat, ušlý zisk, rozběh, obchodování a příležitosti, které vyplynuly z přístupu na Internetovou stránku nebo z jejího použití, jinými slovy z nemožnosti použít Internetovou stránku nebo na ní publikovaný obsah, a dále z přístupu na internetové stránky třetích osob, které byly zpřístupněny prostřednictvím hypertextových spojení, nebo z příslušného použití, jinými slovy z nemožnosti použít tyto stránky obsah, který je na nich publikován.

  Vzhledem k tomu, že publikovaný obsah nepodléhá žádné kontrole, Centro Vacanze Pra' delle Torri nemůže být považováno za nijak odpovědné za nezákonné úkony spáchané prostřednictvím Internetové stránky. Centro Vacanze Pra' delle Torri se v každém případě zavazuje, že na základě příslušných sdělení s maximální možnou pohotovostí odstraní obsah, který je považován za škodlivý na základě vlastního nenapadnutelného uvážení, nebo který byl prohlášen za škodlivý soudním orgánem.

  Tato sekce Internetové stránky může být kdykoli změněna. Uživatel, který chce znát aktualizovaný obsah, si jej proto musí opakovaně prohlížet. Použití Internetové stránky představuje závažné chování, které má hodnotu plného a nepodmíněného akceptování výše uvedených klauzulí.
 • APLIKOVATELNÝ ZÁKON A KOMPETENTNÍ SOUD
  Ohledně jakéhokoli sporu, který by mohl vzniknout v souvislosti s tímto dokumentem, bude kompetentní příslušný soudní dvůr a budou se aplikovat zákony a nařízení italského právního řádu.
 • POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY
  Centro Vacanze Pra' delle Torri nebude moci být v žádném případě odpovědné za škody jakéhokoli druhu, které byly způsobeny přímo nebo nepřímo přístupem na internetovou stránku, neschopností nebo nemožností přístupu, vaší důvěrou a použitím v souvislosti se zprávami, které jsou na této internetové stránce uvedeny. Centro Vacanze Pra' delle Torri vloží na internetovou stránku aktualizované informace, ale neručí za jejich kompletnost a přesnost. Centro Vacanze Pra' delle Torri si vyhrazuje právo na změnu obsahu Internetové stránky a Poznámek právního charakteru kdykoli a bez předešlého upozornění.
 • PŘÍSTUP K PŘIPOJENÝM EXTERNÍM INTERNETOVÝM STRÁNKÁM
  Centro Vacanze Pra' delle Torri nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky, na které je možný přístup prostřednictvím spojení, která se nacházejí uvnitř samotné internetové stránky a jsou poskytována pouze jako služba pro Uživatele sítě.
  Skutečnost, že Centro Vacanze Pra' delle Torri poskytuje tato spojení, neznamená, že schvaluje příslušné internetové stránky, a Centro Vacanze Pra' delle Torri neponese žádnou odpovědnost za jejich kvalitu, obsah a grafiku. Centro Vacanze Pra' delle Torri dále není odpovědno za informace, které Uživatel získá na základě přístupu na internetové stránky připojené k Internetové stránce Centro Vacanze Pra' delle Torri; proto za kompletnost a přesnost informací uvedených na těchto připojených internetových stránkách odpovídají výhradně subjekty, které je vlastní.
 • STAHOVÁNÍ
  Předměty, výrobky, programy a rutiny, které se případně nacházejí na této internetové stránce a slouží pro stahování (download) například technické dokumentace, obchodní dokumentace, softwaru apod., jsou dostupné na základě podmínek určených vlastníkem, pokud není uvedeno jinak. Na vše, co je dostupné na této internetové stránce, se vztahuje copyright, práva na použití a/nebo kopírování příslušných majitelů; proto Centro Vacanze Pra' delle Torri vyzývá ke kontrole podmínek použití a práv a považuje se za explicitně zbavené jakékoli související odpovědnosti.
 • POČÍTAČOVÉ VIRY
  Centro Vacanze Pra' delle Torri neručí, že internetová stránka neobsahuje chyby nebo viry. Centro Vacanze Pra' delle Torri, jeho dodavatelé a spolupracovníci nejsou odpovědni za škody způsobené uživateli v důsledku těchto prvků destrukčního charakteru.

Bulletiny

Chcete s námi zůstat v kontaktu a mít k dispozici aktuální novinky a nabídky? Zaregistrujte se pro zasílání našich bulletinů a do příslušného seznamu dle Vašich zájmů!

Probíhá zadávání údajů...

Novinky a události

Archiv novinek

Recenze

Přečtěte si, co o nás říkají naši hosté, a přidejte svůj vlastní názor, který bude užitečný pro nás i pro jiné osoby, které nás ještě neznají.

Virtuální prohlídka

Objevte každý kout v Centro Vacanze Pra’ delle Torri prostřednictvím virtuální prohlídky.

Počasí

Jaké je právě teď počasí v Pra’ delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Fotografie Hostů

#pradelletorri

Není umožněn vstup psům s výjimkou zákonem vymezených případů.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014