Vælg sprog:

Lov

 • BAGGRUND
  Centro Vacanze Pra' delle Torri har udformet webstedet med henblik på at give brugerne og kunderne oplysninger og tilbyde tjenesteydelser.
 • BETINGELSER
  Adgangen til disse sider kræver, at brugeren accepterer følgende betingelser:
  - Dokumentationen, billederne, mærkerne og alle øvrige materialer, som offentliggøres på disse sider, tilhører Centro Vacanze Pra' delle Torri og de respektive ejere.
  - Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på disse sider samt for tredjemands brug af indholdet.
  - Webstedet er beskyttet af servere for at undgå datatab eller misbrug og ændring af oplysningerne.
  - Webstedet indeholder links til andre websteder. Centro Vacanze Pra' delle Torri kan ikke gøres ansvarlig for indholdet eller for behandlingen af personoplysninger og sikkerheden på disse websteder.
 • OPHAVSRET
  Webstedets indhold (både tekst, grafik, filer, tabeller, billeder og oplysninger) er beskyttet af den gældende lovgivning vedrørende ophavsrettigheder (lov nr. 633/41) samt lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder. Webstedets indhold er udelukkende til privat brug. Dette indebærer, at indholdet ikke må kopieres, gengives, offentliggøres, downloades, videresendes, overføres eller distribueres på andre måder. Dette gælder med undtagelse af pc-registreringen til private ikke-kommercielle formål. Ved tilladelse til privat brug skal de respektive angivelser og/eller ejendomsoplysninger vedrørende det anvendte indhold fastholdes uændret. Produkter eller virksomheder, der nævnes på dette websted, er varemærker tilhørende de respektive ejere eller indehavere og kan være beskyttet af patenter og/eller ophavsrettigheder, som er blevet tildelt eller registreret af de kompetente myndigheder. De må således kun downloades eller benyttes til private ikke-kommercielle formål. Der må derfor ikke ske nogen kopiering, ændring eller videresalg (heller ikke delvist) med henblik på indtjening eller nogen som helst form for brug. Det er forbudt at bruge, offentliggøre, distribuere og inddrage webstedets indhold på andre websteder, medmindre dette sker efter tilladelse fra indehaverne af de pågældende rettigheder. Webstedet kan indeholde hyperlinks til andre websteder. I dette tilfælde kontrollerer Centro Vacanze Pra' delle Torri ikke indholdet på de pågældende websteder og kan således ikke gøres ansvarlig for det pågældende websteds korrekthed, pålidelighed, nøjagtighed, fuldstændighed og opdatering.
 • ANSVARSFRASKRIVELSE
  Centro Vacanze Pra' delle Torri er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og/eller udeladelser i de offentliggjorte oplysninger samt for oplysninger, som eventuelt er blevet indtastet af de autoriserede brugere.

  Centro Vacanze Pra' delle Torri kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader, for afledte eller indirekte ulykker samt for tab eller ødelæggelse af data, mistede muligheder for indtjening, goodwill, forretninger eller muligheder, som er afledt af adgangen til eller brugen af webstedet (dvs. den manglende mulighed for brug af webstedet eller af det på webstedet offentliggjorte indhold), og videre af adgangen til tredjemands sider via hyperlinks eller brugen heraf (dvs. den manglende mulighed for brug af disse websteder eller af det på disse websteder offentliggjorte indhold).

  Centro Vacanze Pra' delle Torri udfører ingen form for kontrol af det offentliggjorte indhold og kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle ulovligheder, som begås via dette websted. Centro Vacanze Pra' delle Torri forpligter sig under alle omstændigheder til så hurtigt som muligt efter meddelelse herom at fjerne indhold, som skønnes at være krænkende eller som under alle omstændigheder erklæres krænkende i henhold til foranstaltning fra domstolene.

  Dette afsnit på webstedet kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Brugerne er forpligtet til konstant at holde opsyn. Brugen af webstedet indebærer indgåelse af en aftale med fuld gyldighed og ubetinget accept af ovennævnte vilkår.
 • GÆLDENDE LOVGIVNING OG KOMPETENT DOMSTOL
  Enhver tvist med relation til dette dokument løses ved domstolen ved virksomhedens hjemsted, og lovene og forordningerne i den italienske retsorden finder anvendelse.
 • BRUG AF WEBSTEDET
  Centro Vacanze Pra' delle Torri kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skader, som direkte eller indirekte skyldes adgang til webstedet, manglende evne eller manglende mulighed for at opnå adgang til webstedet, tillid til eller brug af oplysningerne på webstedet. Centro Vacanze Pra' delle Torri opdaterer webstedet men garanterer ikke oplysningernes fuldstændighed og nøjagtighed. Centro Vacanze Pra' delle Torri forbeholder sig ret til at ændre webstedets indhold og de juridiske oplysninger på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående meddelelse herom.
 • ADGANG TIL ANDRE WEBSTEDER VIA HYPERLINKS
  Centro Vacanze Pra' delle Torri kan ikke gøres ansvarlig med hensyn til de websteder, hvortil der kan opnås adgang via hyperlinksene på webstedet. Hyperlinksene fungerer som en simpel tjeneste for netværksbrugerne.
  Den omstændighed, at Centro Vacanze Pra' delle Torri angiver disse hyperlinks, er ikke udtryk for en godkendelse af webstederne, deres kvalitet, indhold og grafik, og Centro Vacanze Pra' delle Torri kan på ingen måde gøres ansvarlig. Endvidere kan Centro Vacanze Pra' delle Torri ikke gøres ansvarlig for de oplysninger, som brugeren har indhentet gennem adgangen til de websteder, hvis links foreslåes af Centro Vacanze Pra' delle Torri. Det er således udelukkende indehaverne af webstederne, der bærer ansvaret for fuldstændigheden og nøjagtigheden af oplysningerne på de websteder, hvortil der opnås adgang på de af de respektive indehavere fastsatte betingelser.
 • DOWNLOAD
  Objekterne, produkterne, programmerne og eventuelle procedurer på dette websted til download af eksempelvis teknisk og kommerciel dokumentation, software osv. er tilgængelige på de af indehaveren fastsatte betingelser, medmindre andet er angivet. Materialer, som downloades fra dette websted, er beskyttet af ophavsrettigheder, brugs- og/eller ejendomsrettigheder for de pågældende ejere. Centro Vacanze Pra' delle Torri anmoder derfor brugeren om at kontrollere betingelserne for brug og rettighederne og anser sig selv for at være fritaget for ethvert ansvar i den henseende.
 • OPLYSNINGER VEDRØRENDE VIRUS
  Centro Vacanze Pra' delle Torri garanterer ikke, at webstedet er fri for fejl eller virus. Centro Vacanze Pra' delle Torri samt virksomhedens leverandører og medarbejdere er ikke ansvarlige for skader, som påføres brugeren som følge af disse elementers ødelæggende karakter.

Nyhedsbrev

Vil du bevare kontakten til os og modtage oplysninger om nyheder og tilbud? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og den liste, som har din interesse!

Indtastning i gang ...

Nyheder og events

Nyhedsarkiv

Anmeldelser

Læs anmeldelserne fra vores gæster og lav din egen anmeldelse. Den er nyttig for os og for alle dem, som endnu ikke kender os.

Virtuelt besøg

Oplev hele Feriecenteret Pra' delle Torri hjemmefra med et virtuelt besøg

Vejrudsigt

Hvordan er vejret i Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Gæsternes billeder

#pradelletorri

Hunde er ikke tilladt, medmindre dette kræves ifølge loven.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014