Vælg sprog:

Reglement

 • ART. 1
  Gæsterne skal ved ankomsten præsentere sig ved Ufficio Accettazione med gyldigt ID for sig selv og alle medfølgende gæster, så alle kan blive registreret i henhold til lovgivningerne. De personer der bliver registreret, vil få et campingpas og et armbånd der altid skal sidde på gæstens arm. Det er obligatorisk at bære armbåndet under hele opholdets varighed. Uautoriseret adgang og tilstedeværelse i feriecenteret indebærer:
 • ART. 2
  Mindste ophold 2015:
  • Village:
  Periode A, minimum ophold 3 nætter med ankomst alle dage. Perioder B, C og D, minimum ophold 7 nætter, med ankomster: TORSDAG, for De Luxe Bungalows type B, 1° række Bungalow, Bungalow De Luxe 1° række; FREDAG for den Bungalow De Luxe, Superior Bungalow 1° række; LØRDAG for bungalows (fra 89 til 100 og 149 til 216), Ca ' Doro, 1° række hytter, campingvogne, mobile homes, lejlighed 1 ° række komfort A og B, A og B Comfort lejlighed 1° række; SØNDAG for bungalows (fra 288 til 217), Chalet, Lodge Openspace. Enhederne vil være til rådighed ved ankomsten fra 18,00 timer og afrejse skal forlades inden 10.00 timer.
  • Hotel & Apart Hotel:
  På ankomstdagen er der adgang til værelser og ferielejligheder fra kl. 16.00. På afrejsedagen skal stedet forlades inden kl. 10.00.
  I Apart Hotel, minimum 2 personer til 18.06 og fra 10.09 og mindst 3 personer fra 18:06 til 10:09.
  • Camping:
  Uden forbehold, minimum ophold 2 nætter. Med forbehold, minimum ophold 7 nætter med ankomst: Lørdag-lørdag for Maxi Touring og Touring Standard og Standard 1.p af gul farve på områderne F, E og H; På en dag i ugen (undtagen lørdag) i Standard og Standard Pladser 1.p lys grøn i G, G1. De Standard pladser lysegrønt i H og pladser Pineta ikke reserveres. Banen vil være tilgængelig fra 15:00 på ankomst og afrejsedagen skal forlades senest 12:00.
 • ART. 3
  Adgang for køretøjer er kun tilladt med magnetkort. Gæsten skal kontrollere at registreringen er udført med de rigtige data, og på forhånd informere Direktionen om ukorrekt data og ændringer, såsom hvis man vil ændre plads, ankomst og afrejse af personer. Direktionen er bemyndiget til at forbyde adgang til Feriecenteret eller til at fjerne de køretøjer der er til stede uden korrekt registrering, og til at debitere gæsten alle de udgifter der kan fremkomme i tilfælde af en tvangsfjernelse. Gæsten er forpligtet til, i tilfælde af tilstedeværelse af uregistrerede besøgende, at betale et beløb svarende til satsen for opholdet på mindst otte (8) dage per person som straf. Feriecenteret har ubestridelige ret til straks at ophæve kontrakten med øjeblikkelig udvisning af Gæsten og dennes besøgende.
 • ART. 4
  Gæsten er informeret om, at der kun kan installeres en campingvogn eller en campervan eller et telt og et enkelt køretøj [bil eller motorcykel]. Pladserne er opdelt i Standard og Maxi. På den første er der tilladt max 5 personer, på den anden må der være seks personer. I begge tilfælde er det tilladt at montere et lille telt [canadiske, igloer, mv.]. I skoven vil der for hvert opstillet telt blive opkrævet en pris for en plads. Hvis man har reserveret, men ønsker at skifte plads (fra en reserveret til en ureserveret plads) betales depositum ikke tilbage.
 • ART. 5
  Gæsterne kan selv vælge pladsen i henhold til personalets anbefalinger. De reserverede pladser må kun tages i brug efter Direktionens godkendelse. Der byttes ikke pladser med mindre Direktionen mener dette er relevant. Alt udstyr, herunder køretøjer, skal være pænt parkeret indenfor campingpladsens grænser og på centrets nummererede parkeringspladser. Det er absolut forbudt at parkere enhver form for motorkøretøj på vejene, at optage andre pladser midlertidigt, selvom de er tomme. Som straf bliver man opkrævet et gebyr for den brugte plads.
 • ART. 6
  Hvis afrejse om formiddagen ikke er sket indenfor det angivne tidspunkt og man gerne vil blive der dagen ud, er man forpligtet til at betale ekstra for dette, efter at have fået Direktionens godkendelse af opholdet.
 • ART. 7
  Ledelsen forbeholder sig ret til at tillade adgang af endags besøgende og gæster med kortvarig gratis besøgstilladelse, i overensstemmelse med de organisationsmæssige behov i Feriecenter. Hvis den besøgende forlænger besøget er man forpligtet til at betale gebyr i henhold til prislisten.
 • ART. 8
  Hunde ikke tilladt i Resort Centeret, undtagen i de tilfælde der beskrives i lov nr. 37 af 1974/02/12 og lov nr. 376 af 1988/08/25 der relaterer til førerhunde.
 • ART. 9
  Al adfærd, aktiviteter, spil og brug af udstyr der kan forstyrre Feriecentrets gæster bør altid undgås. Specielt i løbet af stilletimerne (23:00 til 07:00 / 13:00 til 15:00) er efterfølgende ikke tilladt: Ankomst og afrejse; indkørsel, udkørsel og cirkulering af motorkøretøjer (kun for Campingpladsen); brug af faciliteter og udstyr til sport og fritid; opstilling og nedtagning af telte. Hvis man vil have adgang til Campingpladsen efter kl. 23.00 skal man efterlade motorkøretøjer på parkeringspladsen ved indgangen indtil næste morgen.
 • ART. 10
  For ikke at forstyrre og af sikkerhedsgrunde bør alle biler bruges så lidt som muligt og under alle omstændigheder må hastigheden ikke overstige 10 km/t, mens man på motorcykel kun må køre med gå-tempo.
 • ART. 11
  De voksne er ansvarlige for deres børns opførsel, hvis livlighed, opførsel og behov ikke må være til gene for de andre gæster fred, sikkerhed og sundhed. Desuden skal de mindste altid ledsages af en voksen når de skal på toilettet, og være under opsyn under badning i havet og i swimmingpoolen og under brug af fritidsfaciliteterne. Gæsterne indvilliger i at betale erstatning for deres børns beskadigelser også over for tredjemand.
 • ART. 12
  Det er forbudt at:
  smide affald udenfor affaldsspandene;
  grave huller eller render i jorden; tænde ild i det fri;
  grill kan bruges på betingelse af at dette ikke giver problemer eller er til fare;
  beskadige vegetationen;
  hælde olier, brændstoffer, kogende, saltede eller affalds-væsker på jorden;
  vaske biler eller andre køretøjer på pladsen - Campingpladsen har en særlig plads til dette og det er gratis;
  vaske op og vaske tøj udenfor de der tilhørende vaske;
  vaske eller vaske sig ved vandopstanderne på pladsen;
  spilde eller misbruge vand;
  opstille eller lave hegn, fastbinde eller forankre ting til planter eller træer, opspænde tove i mandshøjde eller installere andet der kan være en potentiel fare eller hindring for fri passage;
  bruge udstyr som ovne, elektriske ovne, vandvarmere mv. Forsyning af elektricitet på pladserne er 5 Ampere. Anlæg udført i henhold til EØF lovgivningerne.
 • ART. 13
  De mobile overnatningsanordninger må gerne udstyres med yderligere dækning, forudsat at de udelukkende understøttes af taget på anordningen og ikke stikker ud over denne.
 • ART. 14
  De genstande man finder i Feriecenteret skal afleveres til Informationskontoret i henhold til de lovmæssige forpligtelser.
 • ART. 15
  Brug af sports- og forlystelsesudstyr er på egen risiko. Direktionen er ikke ansvarlig for tab, skader og tyverier, der sker på Feriecentrets område. Gæsten er blevet underrettet om at der er mulighed for opbevaring af værdigenstande på kasse-kontoret.
 • ART. 16
  Brugen af svømmebassiner er gratis og udelukkende forbeholdt feriecentrets gæster. Brug af svømmebanerne er mod betaling og der skal reserveres.
 • ART. 17
  Alle smitsomme sygdomme skal øjeblikkeligt indberettes til ledelsen eller til feriecentrets læge. Direktionen kan i forhold til det feriecentrets læge skønner bestemme om den syge gæst og dennes familie kan få adgang til feriecentret, eller om de skal bortvises.
 • ART. 18
  Ophold i vores feriecenter for børn under 18 år er kun tilladt ved tilstedeværelse af en voksen, der tager alt ansvar.
 • ART. 19
  Gæsten erklærer at være underrettet om at det er havnekontoret der regulerer gæsternes adfærd på stranden. Gæsten bliver informeret om forbuddene omkring badning med høje bølger, under uvejr, om natten, i sejlrenderne til sejlbåde og windsurfere, og i det hele taget når det røde flag er hejst.
 • ART. 20
  Gæsterne bliver informeret om, at Feriecenteret bliver holdt under opsyn, dette udføres af genkendeligt personale. Personalet skal sikre overholdelse af reglerne. Gæsten skal være samarbejdsvillig for at garantere at dette arbejde og kontrol kan udføres, og hvis det ønskes, at give personlige oplysninger og give adgang til køretøjer eller beboelsesanordninger.
 • ART. 21
  Gæsten accepterer forbuddet mod at udføre enhver form for virksomhed, både handelsmæssigt, professionelt og håndværkermæssigt på hele feriecentrets område.
 • ART. 22
  Betaling for opholdet skal for Apartment Comfort, Comfort Apartment Sea, Bungalow Superior, Bungalow De luxe, Bungalow 1. fila, Bungalow, Lodge Openspace, Chalets, Maxicaravan og for ophold på campingpladsen foretages indenfor 3 dage efter ankomst. Betaling for indkvartering på pladser der ikke kan reserveres, skal ske senest dagen før afrejse. For feriecentrets gæster gælder, at hvis et medlem af gruppen ikke afrejser sammen med de andre og ikke overnatter på feriecentret skal Direktionen underrettes derom og der skal afregnes inden kl. 12.00 på vores kasse-kontor. Ved alle gen-ankomster med overnatning skal der checkes in på ny.
  For early departures on reserved stays, the payment required is from the entire reserved period.
 • ART. 23
  I tilfælde af manglende betaling af det aftalte vederlag, der under alle omstændigheder skyldes, bemyndiger gæsten Feriecenter til at udstede veksel på beløb+ omkostninger. I tilfælde af ratebetalinger forrentes med en sats på 10% højere end den officielle diskonto, med et minimum på 18% om året. Gæsten anerkender Feriecenteret retten til at beholde gæstens ejendele, indtil debitbeløbet er blevet udredet. Og anerkender også brug af bestemmelserne beskrevet i art. C.C. 2756, punkt 3.
 • ART. 24
  I tilfælde af tvivl fastsættes Retten i Venedig som kompetent domstol og gæsten giver afkald på alle andre retslige myndigheder.


  Ultima revisione / Letzte Revision / Last revision / Ultime révision: 2015

Nyhedsbrev

Vil du bevare kontakten til os og modtage oplysninger om nyheder og tilbud? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og den liste, som har din interesse!

Indtastning i gang ...

Nyheder og events

Nyhedsarkiv

Anmeldelser

Læs anmeldelserne fra vores gæster og lav din egen anmeldelse. Den er nyttig for os og for alle dem, som endnu ikke kender os.

Virtuelt besøg

Oplev hele Feriecenteret Pra' delle Torri hjemmefra med et virtuelt besøg

Vejrudsigt

Hvordan er vejret i Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Gæsternes billeder

#pradelletorri

Hunde er ikke tilladt, medmindre dette kræves ifølge loven.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014