Select Language:

Laws

 • INLEIDING
  Centro Vacanze Pra' delle Torri heeft deze website gerealiseerd met als doel Gebruikers en Klanten te informeren en service te bieden
 • VOORWAARDEN
  De toegang tot deze pagina's heeft voor de gebruiker de aanvaarding van de volgende voorwaarden tot gevolg:
  - De documentatie, de afbeeldingen, de merken en wat er nog meer gepubliceerd en gereproduceerd is op deze pagina's, is eigendom van Centro Vacanze Pra' delle Torri en van de respectievelijke eigenaren;
  - Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's en voor het gebruik dat derden ervan kunnen maken;
  - deze website is beschermd door informatieve apparatuur ter vermijding van verlies, misbruik en wijziging van de informatie;
  - deze site bevat links naar andere websites. Centro Vacanze Pra' delle Torri is niet aansprakelijk voor de inhoud of het privacybeleid en de veiligheid van deze andere sites.
 • COPYRIGHT
  De inhoud gepubliceerd op de website, tekst, grafische weergaven, bestanden, tabellen, afbeeldingen en informatie zijn beschermd door de huidige wetgeving met voorschriften inzake het auteursrecht (Wet nr. 633/41) en industriële eigendomsrechten. De inhoud van de site is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik; er kan geen enkele inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, behalve in het geval van eenvoudige registratie op een terminal voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden; en ook voor het toegestane persoonlijk gebruik moeten de bijbehorende indicaties en/of de vermeldingen van eigendom van de gebruikte inhoud behouden blijven. Alle producten of bedrijven vermeld op deze site zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders en kunnen worden beschermd door patenten en/of auteursrechten verleend of geregistreerd door de specifieke autoriteiten. Ze kunnen worden gedownload of alleen gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, dus niets, zelfs niet gedeeltelijk, mag worden gekopieerd, gewijzigd of doorverkocht voor winst of om er belangen uit te verkrijgen. Het gebruik, de publicatie, distributie opneming van de inhoud gepubliceerd op de site op andere websites is verboden, tenzij de juiste autorisatie van de houders van de rechten op de inhoud zelf is verkregen. De Website kan hypertextuele links naar andere websites bevatten. In dit geval oefent Centro Vacanze Pra' delle Torri geen enkele controle uit over de inhoud van deze sites en bijgevolg wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid en bijwerking ervan.
 • BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
  Centro Vacanze Pra' delle Torri is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of omissies in de gepubliceerde informatie en alles wat eventueel autonoom is ingebracht door geautoriseerde gebruikers.

  Centro Vacanze Pra' delle Torri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hetzij directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, noch voor verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winst, goodwill of zakelijke kansen, die het gevolg zijn van het raadplegen van de Site, of van het gebruik ervan, met andere woorden van het onvermogen om de site of de erop gepubliceerde inhoud te gebruiken en ook van de toegang tot derden sites die beschikbaar zijn geworden via hypertextuele verbindingen, of door het gebruik ervan, met andere woorden van het onvermogen van gebruik ervan of van de erop gepubliceerde inhoud.

  Aangezien het bedrijf geen enkele controle verricht op de gepubliceerde inhoud, Centro Vacanze Pra' delle Torri kan het op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele illegale handelingen gepleegd via de Site. Centro Vacanze Pra' delle Torri spant zich in ieder geval in om met de grootste zorg, na specifieke signaleringen hiertoe, de naar eigen inzicht als schadelijk beschouwde inhoud, of in ieder geval als zodanig verklaard door de rechterlijke instantie, te verwijderen.

  Dit gedeelte van de site kan op elk moment worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hierop voortdurend te inspecteren. Het gebruik van de Site impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bovengenoemde bepalingen.
 • TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK;
  Voor eventuele geschillen die kunnen ontstaan inzake dit document zal de verbonden rechtbank bevoegd zijn en zullen de wetten en voorschriften van de Italiaanse wet van toepassing zijn.
 • GEBRUIK VAN DE SITE
  In geen enkel geval kan Centro Vacanze Pra' delle Torri aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit de toegang tot de site, door het onvermogen of de onmogelijkheid om er toegang tot te krijgen, door uw vertrouwen en gebruik van de daarin opgenomen informatie. Centro Vacanze Pra' delle Torri brengt bijgewerkte informatie op de Site, maar geeft geen garanties omtrent de volledigheid of juistheid ervan. Centro Vacanze Pra' delle Torri behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site en de Disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • TOEGANG TOT AANGESLOTEN EXTERNE SITES
  Centro Vacanze Pra' delle Torri is niet aansprakelijk voor de sites waartoe toegang kan worden verkregen via de mogelijkheden die daartoe worden geboden via de Site zelf, bedoeld als eenvoudige dienstverlening voor de Gebruikers van het Internet.
  Het feit dat Centro Vacanze Pra' delle Torri deze links aanbiedt. impliceert geen goedkeuring van de sites zelf, de kwaliteit, de inhoud en de afbeeldingen ervan, Centro Vacanze Pra' delle Torri aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Centro Vacanze Pra' delle Torri is ook niet aansprakelijk voor de door de gebruiker verkregen informatie dankzij de toegang tot sites verbonden metCentro Vacanze Pra' delle Torri; derhalve zijn uitsluitend de eigenaren van die sites aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie daarin, die toegankelijk zijn onder de voorwaarden voorzien in de verbonden sites zelf.
 • DOWNLOAD
  De voorwerpen, producten, programma's en routines eventueel aanwezig op deze website voor het downloaden (download) van bijvoorbeeld technische en commerciële documentatie, software etc., zijn, tenzij anders aangegeven, beschikbaar op de door de eigenaar gestelde voorwaarden. Wat kan worden gedownload op deze website valt onder het auteursrecht, het gebruiksrecht en/of reproductierecht van hun respectievelijke eigenaars; daarom nodigt Centro Vacanze Pra' delle Torri u uit om gebruiksvoorwaarden en rechten te verifiëren en vrijwaart zich uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.
 • COMPUTERVIRUSSEN
  Centro Vacanze Pra' delle Torri garandeert niet dat deze website vrij is van fouten of virussen. Centro Vacanze Pra' delle Torri, haar leveranciers en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die gebruiker lijdt als gevolg van deze destructieve elementen.

Nieuwsbrief

Wilt u met ons in contact blijven en op de hoogte blijven van nieuws en aanbiedingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief en de lijst van uw interesse!

Bezig met invullen...

Nieuws en evenementen

Nieuwsarchief

Recensies

Lees wat onze gasten over ons zeggen en creëer uw eigen recensie, dat is nuttig voor ons en ook voor iedereen die ons nog niet kent.

Virtual Tour

Ontdek comfortabel vanuit huis elke hoek van het Vakantiecentrum Pra 'delle Torri met de Virtual Tour.

Het weer

Wat voor weer is het op Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Gastenfotoboek

#pradelletorri

Honden niet toegestaan, behalve in de gevallen voorzien door de wet.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014