Select Language:

Privacy

Privacybeleid op grond van art. 13 van Italiaans wetsbesluit 196/03 - Privacywet (gepubliceerd in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek van 29 juli 2003, Algemene reeks nr. 174, Gewoon supplement nr. 123/L).

 • 1
  De wet in kwestie regelt de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en legt een aantal verplichtingen op aan degene die de informatie met betrekking tot andere personen "verwerkt".
 • 2
  De wet in kwestie bedoelt met "verwerking" van de gegevens "elke handeling of complex van handelingen, ook zonder de hulp van elektronische instrumenten uitgevoerd, met betrekking tot het onderhoud van databases, het opstellen van de boekhouding en niet, invullen van modellen voor het melden van belastingsubstitutie beperkt tot de kaders die geen betrekking hebben op werknemers en eventueel op kaders van werknemers, het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, overleg, verwerking, aanpassing, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, het blokkeren, communicatie, verspreiding, verwijdering en vernietiging van gegevens, zelfs als deze niet in een database geregistreerd staan, compilatie van software door u bij ons besteld en websites door u bij ons besteld, reparatie van computers en de gegevens daarbinnen, met inbegrip van het systeemwachtwoordbeveiliging en ingestelde beveiligingen en elke andere praktijk uitdrukkelijk voorzien door de activiteiten van ons Bedrijf.".
 • 3
  Met betrekking tot de hieronder genoemde posities waarin u zich kunt bevinden in relatie met ons Bedrijf:
  - contracten voor de levering van materiële, immateriële activa en diensten;
  - commerciële en samenwerkingsrelaties van welke aard ook.
  Wij informeren u dat gegevens die betrekking hebben op uw bedrijf en natuurlijke personen door u aangesteld om voor uw rekening te handelen, onmisbaar zijn voor de uitvoering van normale typische handelingen met betrekking tot bovengenoemde relaties en daarom heeft het verstrekken van deze zelfde gegevens een bindend karakter;
 • 4
  Elke weigering om gegevens te verstrekken impliceert de onmogelijkheid om het genoemde onder punt 3 in gang te zetten;
 • 5
  Alle gevraagde gegevens zijn verplicht. Ter gelegenheid van de verwerking kunnen we in kennis komen van gegevens die in de Privacywet "gevoelig" worden genoemd, omdat ze informatie bevatten over de gezondheidstoestand, het lidmaatschap van vakbonden, religieuze en filosofische overtuigingen van een persoon. Om alle bovengenoemde redenen vragen wij schriftelijke toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens.
 • 6
  De gegevens worden voornamelijk verwerkt met elektronische en computerhulpmiddelen en opgeslagen op een computer of op papier, of op elk ander geschikt middel waartoe alleen het verantwoordelijk personeel toegang heeft, in naleving van de minimale veiligheidsmaatregelen op grond van de technische specificaties met betrekking tot de minimale veiligheidsmaatregelen, bijlage B van de Privacywet.
 • 7
  De gegevens die verzameld zijn via het Internet: ons bedrijf gebruikt op haar site tracking technologieën van IP-adressen en "Cookies" om de bezoeken aan de eigen site bij te houden, in het bijzonder:
  a) IP-adressen: IP-adressen worden verzameld van alle bezoekers van onze site. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van technische en administratieve handelingen van ons bedrijf, diagnose van eventuele technische problemen en de preventie van inbraak en misbruik van de service.
  b) Cookies: ons bedrijf kan de "Cookie" technologie gebruiken om de gebruiksmogelijkheden te verbeteren van de geboden diensten, door een "Cookie" te associëren met de verbonden bezoeker. "Cookies" worden ook gebruikt voor het bepalen van de verkeerswaarden naar onze site en voor het bijhouden van uw profiel tijdens het proces van bestelling van diensten, voor het berekenen van kortingen en het beheren van promoties die eventueel op uw account van toepassing zijn. Bezoekers van de site kunnen in hun eigen browser de functionaliteit van het bijhouden van "Cookies" uitschakelen, maar in sommige gevallen kan dit leiden tot storingen bij het gebruik van onze site.

  Voor informatie over het gebruik van de cookies, zie Richtlijn 2009/136/EG.
  Wilt u meer weten over de reclame-annonces van Google Adwords en Remarketing, zie Normen voor de reclame van Google.
 • 8
  Communicatie en verspreiding van gegevens: de door u verstrekte gegevens kunnen onderwerp zijn van communicatie en/of verspreiding voor het tot stand brengen van contractuele relaties met ons bedrijf, voor verwante doeleinden, voor doeleinden met betrekking tot de weergave van verwijzingen, voor commerciële en promotionele activiteiten van de producten van ons bedrijf; bovendien kunnen deze worden gecommuniceerd aan:
  - personeel van het kantoor en/of bedrijf van personeel en/of bedrijf als verantwoordelijke en aangestelde personen voor de verwerking voor het beheer van de levering van de door u gevraagde dienst; het personeel is naar behoren opgeleid voor de bewaking van de veiligheid van de persoonsgegevens en het recht op privacy.
  - Financieel beheer, de fiscale politie, de Guardia di Finanza, de arbeidsinspectie, en in het algemeen aan alle gemachtigde controle-instanties voor de regelmatigheid van de procedures voor bovengenoemde doeleinden.
  - -Brancheorganisaties en C.A.A.F. voor de uitvoering van diensten vermeld in de bovengenoemde doelstellingen en professionele studies door ons aangesteld voor de verwerking van onze gegevens.
 • 9
  De "verwerking" van de gegevens voorziet in de identificatie van enkele personen met specifieke lasten en verantwoordelijkheden.
  In dit geval wordt het volgende meegedeeld:
  - De eigenaar en verantwoordelijke van de gegevensverwerking is: Centro Vacanze Pra' delle Torri gevestigd te Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063
  - De personen die belast zijn met de gegevensverwerking: zijn de medewerkers en/of relaties van Centro Vacanze Pra' delle Torri.
 • 10
  Deze gegevens zullen worden verwerkt:
  - op papier en elektronisch van welke aard dan ook;
  - door daartoe bevoegde personen, voortdurend geïdentificeerd, naar behoren opgeleid en bewust gemaakt van de door de wet opgelegde beperkingen;
  - met de verbintenis altijd de gegevens bijgewerkt te houden, en de verouderde, niet noodzakelijke of irrelevante te verwijderen;
  - met de verbintenis organisatorische en veiligheidsmaatregelen te nemen, voorgeschreven door de wet, om de vertrouwelijkheid van de betrokken persoon te garanderen en illegale toegang door derden of onbevoegden te vermijden.
 • 11
  Om de meest complete kennis van het probleem mogelijk te maken, herinneren we u eraan dat de artikelen. 7, 8, 9 van de enige wetstekst over de Privacy uitdrukkelijk de rechten van de betrokken partijen beschermen; hieronder staat het art. 7 Privacywet (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten):
  1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het wel of niet bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ook indien deze nog niet geregistreerd zijn, en op de verstrekking ervan in begrijpelijke vorm.
  2. De betrokkene heeft het recht om de indicatie te verkrijgen:
  a) van de herkomst van de persoonsgegevens;
  b) van de doeleinden en methoden van de verwerking;
  c) van de logica toegepast in het geval van verwerking met behulp van elektronische instrumenten;
  d) van de identificatiegegevens van de eigenaar, de verantwoordelijken en de aangewezen vertegenwoordiger op grond van artikel 5, lid 2;
  e) van de personen of categorieën van personen waaraan de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die ervan in kennis kunnen worden gesteld als aangewezen vertegenwoordiger op het staatsterritorium, als verantwoordelijke of belast persoon.
  3. De betrokkene heeft het recht om te verkrijgen:
  a) de bijwerking, rectificatie of, indien hij daarin is geïnteresseerd, de integratie van de gegevens;
  b) de annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van de verwerkte gegevens in strijd met de wet, ook die welke niet bewaard hoeven te blijven voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
  c) de verklaring dat handelingen beschreven onder de letters a) en b) zijn medegedeeld, ook met betrekking tot de inhoud daarvan, van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verspreid, behalve in het geval waarin een dergelijke vervulling onmogelijk blijkt of een gebruik van middelen kennelijk onevenredig met het beschermde recht.
  4. De betrokkene heeft het recht zich te verzetten, geheel of gedeeltelijk:
  a) om legitieme redenen tegen verwerking van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, ook al zijn deze relevant voor het doel van de verzameling;
  b) tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens voor doeleinden van het versturen van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële mededelingen.

  Om uw rechten op grond van artikel 7 van de wet op de privacy uit te oefenen, hierboven vermeld, moet de betrokkene een schriftelijk verzoek indienen bij Centro Vacanze Pra' delle Torri gevestigd te Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063.

Nieuwsbrief

Wilt u met ons in contact blijven en op de hoogte blijven van nieuws en aanbiedingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief en de lijst van uw interesse!

Bezig met invullen...

Nieuws en evenementen

Nieuwsarchief

Recensies

Lees wat onze gasten over ons zeggen en creëer uw eigen recensie, dat is nuttig voor ons en ook voor iedereen die ons nog niet kent.

Virtual Tour

Ontdek comfortabel vanuit huis elke hoek van het Vakantiecentrum Pra 'delle Torri met de Virtual Tour.

Het weer

Wat voor weer is het op Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Gastenfotoboek

#pradelletorri

Honden niet toegestaan, behalve in de gevallen voorzien door de wet.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014