Select Language:

Reglement

 • ART. 1
  Gasten moeten zich bij aankomst bij het Ontvangstkantoor melden met een geldig identiteitsdocument van elk lid van de familie voor de wettelijke registratie. Aan de zo geregistreerde personen wordt dan de campingpass overhandigd en elk geregistreerd persoon krijgt een identificatie-armband om. Het is verplicht om de armband voor de duur van uw verblijf te dragen. Uw toegang tot en aanwezigheid in het vakantiecentrum voor onbevoegden heeft tot gevolg:
 • ART. 2
  Minimum verblijf 2015:
  • Village:
  Periode A, minimum verblijf 3 nachten met aankomst iedere dag mogelijk. Perioden B, C en D, minimum verblijf 7 nachten, met aankomst op: DONDERDAG, voor de De Luxe Bungalows type B, 1° rij Bungalow, Bungalow De Luxe 1° rij; VRIJDAG voor de Bungalow De Luxe, Superior Bungalow 1° rij; ZATERDAG voor de bungalows (89 € tot 100 en van 149 naar 216), Ca ' Doro, 1° rij Chalets, stacaravans, stacaravans, appartement 1 ° rij Comfort A en B, A en B Comfort Appartement 1° rij; ZONDAG voor de bungalows (van 288 tot 217), Chalet, Lodge Openspace. De eenheden zullen beschikbaar zijn vanaf 18.00 uur aankomst en vertrek moet worden ontruimd binnen 10.00 uur.
  • Hotel & Apart Hotel:
  Kamers en Apart Hotels zijn bij aankomst beschikbaar vanaf 16.00 uur en bij vertrek moeten ze worden ontruimd voor 10.00 uur.
   In het Apart Hotel, minimum 2 personen tot 18.06 en van 10.09 en tenminste 3 personen 18:06-10:09.
  • Camping:
  Zonder reservering, minimum verblijf 2 nachten. Onder voorbehoud, minimum verblijf 7 nachten met aankomst: Zaterdag-zaterdag voor Maxi Touring en Touring Standard en Standard 1 rij van gele kleur op het gebied van F, E en H; Op elke dag van de week (behalve op zaterdag) voor Standard en Standard Staanplaatsen 1e rij van licht groen in de G, G1. De Standaard standplaatsen lichtgroen in H en staanplaatsen Pineta niet gereserveerd worden. De toonhoogte zal vanaf 15:00 beschikbaar zijn bij aankomst en de dag van vertrek moet worden verlaten om 12:00.
 • ART. 3
  De toegang van de auto's is alleen toegestaan met een magnetische kaart. De gast moet de juistheid van de registraties controleren en eventuele afwijkingen aan de directie signaleren en van tevoren de veranderingen vermelden, zoals het veranderen van de standplaats, de aankomst en het vertrek van personen. De directie is bevoegd om de toegang tot het Vakantiecentrum te verbieden aan vervoermiddelen of deze te verwijderen, indien deze niet geregistreerd blijken, waarbij de kosten voor de verwijdering in rekening zullen worden gebracht bij de gast. De gast die clandestiene of niet geregistreerde personen op het terrein laat, moet een boete betalen van een bedrag gelijk aan het verblijftarief voor die periode, voor elke persoon, voor een minimum verblijf van 8 (acht) dagen, bovendien is het het onbetwistbaar recht van de Directie van het Vakantiecentrum om onmiddellijk het contract te beëindigen met de onmiddellijke uitzetting van de gast en de personen van zijn vakantiehuishouden.
 • ART. 4
  De gast wordt geïnformeerd over het feit dat voor elke standplaats er een caravan of, anders, een camper of een tent naast een enkel voertuig (auto of motor) kan worden geplaatst. De standplaatsen zijn verdeeld in Standaard en Maxi. Voor de eerste is het maximum toegelaten aantal personen vijf, terwijl voor de tweede het aantal zes is. In beide gevallen is het toegestaan een eventuele "extra" tent op te zetten, van kleine afmetingen. In het dennenbos wordt voor elke opgezette tent een tarief berekend van de Pineta standplaats. Bij het reserveren wordt een eventueel verzoek om wijziging van de standplaats (van reserveerbare sector tot niet reserveerbare sector) de aanbetaling niet worden terugbetaald.
 • ART. 5
  De standplaats kan worden gekozen door de gast, rekening houdend met de aanbevelingen van het personeel. De standplaatsen op reservering kunnen alleen worden bezet alleen met toestemming van de Directie. Er worden geen wijzigingen van standplaats doorgevoerd als daar geen geldige reden voor is, naar het oordeel van de Directie. Alle apparatuur, met inbegrip van voertuigen, moeten netjes worden opgesteld binnen de grenzen van de standplaats voor de Camping en binnen de speciaal genummerde parkeerplaatsen voor het Vakantiedorp. Het is absoluut verboden om welke auto dan ook te parkeren op de doorrijpaden en ook andere standplaatsen te bezetten, ook al zijn deze vrij. Hiervoor wordt het tarief van de bezette standplaats in rekening gebracht.
 • ART. 6
  Als het vertrek niet binnen het bepaalde tijdstip van de vertrekdag plaatsvindt, zal de gast gehouden zijn, mits goedgekeurd door de Directie, om ook de rest van de dag te mogen blijven, ook het verblijf van de volledige dag te betalen.
 • ART. 7
  De Directie behoudt zich het recht voor om de toegang van de bezoekers voor een dag toe te staan met een gratis permissie van korte duur, in overeenstemming met de organisatorische behoeften van het vakantiecentrum, is de bezoeker/gast verplicht het tarief van de prijslijst te betalen, mocht hij/zij het bezoek verlengen. De gast van het Vakantiecentrum is verplicht ervoor te zorgen dat zijn/haar bezoekers in het bezit zijn van een permissie van de Directie en is verantwoordelijk voor hun gedrag binnen het Vakantiecentrum. Het uiterlijke tijdstip voor bezoekers voor een dag om het terrein te verlaten is 23.00 uur, een eventuele overnachting moet uiterlijk voor 23.00 en niet later worden verklaard, en is onderworpen aan de inschrijving en betaling volgens prijslijst. Het is bezoekers verboden met de auto het terrein te betreden.
 • ART. 8
  Zijn honden niet toegestaan in het vakantiecentrum, met uitzondering van het bepaalde in het enige artikel van wet nr. 37 van 112.02.1974 en de wet nr. 376 van 25.08.1988 aangaande blindengeleidehonden.
 • ART. 9
  Op elk moment moeten gedrag, activiteiten, spelletjes, en gebruik van apparatuur die de andere gasten kunnen verstoren, vermeden worden. In het bijzonder, tijdens de stilte-uren (23:00-07:00 / 13:00-15:00) is het volgende niet toegestaan: aankomst en vertrek; binnenkomen en wegrijden van motorvoertuigen (alleen voor de camping); het gebruik van faciliteiten en apparatuur voor sport en ontspanning; het opzetten of afbreken van tenten. Wie er na 23.00 uur de camping op komt, moet de auto en/of motor op de externe parkeerplaats bij de ingang parkeren tot de volgende ochtend.
 • ART. 10
  Voor de rust en de veiligheid van onze gasten mogen auto's zo min mogelijk worden gebruikt en in elk geval moet de snelheid maximaal 10 km/u zijn, terwijl motoren stapvoets moeten rijden.
 • ART. 11
  Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, wier levendigheid de rust, veiligheid en hygiëne van de andere gasten niet mogen verstoren. Bovendien moeten de kleintjes altijd vergezeld worden door een volwassene naar het toilet en worden begeleid tijdens het baden in zee en in het zwembad en tijdens het gebruik van de recreatievoorzieningen. De gast spant zich in de schade berokkend door minderjarigen te vergoeden, ook ten opzichte van derden.
 • ART. 12
  Het is verboden:
  afval weg te gooien buiten de vuilnisbakken;
  gaten of kanalen in de grond te graven; open vuren te stoken;
  de barbecue kan worden gebruikt op voorwaarde dat hiermee geen problemen of gevaar worden veroorzaakt;
  de vegetatie te beschadigen;
  olie, brandstoffen, kokende of gezouten vloeistoffen of afvalwater op de grond te gooien;
  auto's of andere voertuigen te wassen op het terrein;
  de Camping heeft hiervoor een speciale standplaats, waarvan het gebruik gratis is;
  af te wassen en kleren te wassen buiten de speciale wasbakken;
  iets te wassen of zich te wassen bij de kranen op het terrein;
  verspilling of het oneigenlijk gebruik van water;
  iets op te hangen of omheiningen te maken, iets vast te binden of verankeren aan de planten, het spannen van touw op menshoogte, het installeren van wat dan ook en alles wat een belemmering zou kunnen vormen voor de vrije doorgang;
  gebruik te maken van apparatuur zoals kachels, elektrische kookplaten, boilers, enz. De elektriciteitsvoorziening op de standplaats is 5 ampère. stopcontacten volgens de EEG-norm
 • ART. 13
  Mobiele accommodaties mogen passende aanvullende dekkingen plaatsen, mits deze uitsluitend op het dak van het voertuig worden geplaatst en niet buiten de vorm van het voertuig zelf uitsteken.
 • ART. 14
  Gevonden voorwerpen binnen het vakantiecentrum moeten worden ingeleverd bij het Informatiekantoor voor de door de wet voorgeschreven formaliteiten.
 • ART. 15
  Het gebruik van sport- en recreatiefaciliteiten vindt plaats op risico en gevaar van de gebruiker. Bovendien is de Directie niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal ondervonden in het Vakantiecentrum. De gast neemt er kennis van dat bij het Kassakantoor er een service is voor het bewaren van waardevolle spullen. Met uitzondering van de risicodekking voor civiele aansprakelijkheid jegens derden, waarvan een kopie van de verzekeringenspolis wordt gedeponeerd ten kantore van het Vakantiecentrum, is het bestuur niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit: onweer, hagelbuien en elke andere natuurlijke gebeurtenis, toevallige omstandigheden, brand, diefstal, enz. De verzekerde gast spant zich in om, bij schadegevallen, hun rechten en vergeldingsmaatregelen van de eigen verzekeringsmaatschappij of derden niet te gebruiken tegen het vakantiecentrum.
 • ART. 16
  Het gebruik van de zwembaden is gratis en strikt gereserveerd voor klanten van het Vakantiecentrum. Het gebruik van het zwembad met banen is tegen betaling en kan alleen op reservering wordt verleend.
 • ART. 17
  Elke besmettelijke ziekte moet onmiddellijk worden gemeld aan de Directie of aan de arts van het Vakantiecentrum. Naar goeddunken van de aanwezige arts op het vakantiecentrum behoudt de Directie zich het recht voor om te beslissen over de acceptatie of de verwijdering van de gast en zijn familie.
 • ART. 18
  Het verblijf op ons vakantiecentrum voor minderjarigen is alleen toegestaan in aanwezigheid van een meerderjarige die de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de minderjarige.
 • ART. 19
  De gast verklaart kennis te hebben genomen van het reglement van de havenautoriteit die het gedrag op het strand regelt. De gast neemt vervolgens de verboden in acht over het zwemmen bij ruwe zee, tijdens onweer, 's nachts in de vaargeulen voor zeilboten en windsurfers, en hoe dan ook wanneer de rode vlaggen zijn gehesen.
 • ART. 20
  De bezoeker is ervan op de hoogte dat in het kader van het Vakantiecentrum er een veiligheidsservice is opgezet met herkenbaar personeel. Dit personeel dient ervoor te zorgen dat de voorschriften hiervan worden nageleefd. De gast spant zich in de activiteiten van de veiligheids- en controlemedewerkers te begunstigen en stelt zich te allen tijde ter beschikking van het veiligheidspersoneel, door het verstrekken, indien gevraagd, van algemene informatie en door toegang te verlenen tot de eigen voertuigen of accommodatie.
 • ART. 21
  De gast neemt het verbod op het verrichten van alle commerciële, professionele en vakmanschapsactiviteiten binnen het Vakantiecentrum in acht.
 • ART. 22
  De betaling voor uw verblijf, voor de Appartementen Comfort, de Appartementen Comfort Sea, Bungalows Superior, Bungalows De Luxe, Bungalows Eerste Rij, Lodges Openspace, , Chalets, Maxicaravans en standplaatsen op reservering moeten binnen 3 dagen na de datum van aankomst plaatsvinden. Betaling van het verblijf op de standplaatsen in niet reserveerbare gebieden moet plaatsvinden binnen één dag voor vertrek. Voor de gasten van de camping moeten eventueel vertrek op verschillende momenten en een groepslid dat niet op het vakantiecentrum overnacht, worden gesignaleerd en betaald voor 12 uur van de dag zelf bij ons kassakantoor. Voor de gasten van de accommodaties moet het worden gesignaleerd bij één van onze kantoren (receptie van het Hotel en ontvangstkantoor). Elke nieuwe overnachting moet dan weer opnieuw ingecheckt worden.
  For early departures on reserved stays, the payment required is from the entire reserved period.
 • ART. 23
  In geval van niet-betaling van de overeengekomen en in elk geval verschuldigde vergoeding, machtigt de gast het Vakantiecentrum om op zijn kosten een zichtwissel met bijkomende kosten aan te bieden. Betalingen in termijnen produceren een rente van 10% meer dan de officiële discontovoet met een minimum van 18% per jaar. De gast kent het Vakantiecentrum het recht toe om voorwerpen van zijn eigendom onder zich te houden, totdat de gast zijn schuld betaald heeft. Bovendien erkent de gast ook de toepasselijkheid van de bepalingen in art. 2756 CC, 3° lid.
 • ART. 24
  Voor elk geschil wordt vastgesteld dat de bevoegde rechtbank de rechtbank van Venetië is, en de gast ziet uitdrukkelijk af van de bevoegdheid van elke andere rechterlijke instantie.


  Ultima revisione / Letzte Revision / Last revision / Ultime révision: 2015

Nieuwsbrief

Wilt u met ons in contact blijven en op de hoogte blijven van nieuws en aanbiedingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief en de lijst van uw interesse!

Bezig met invullen...

Nieuws en evenementen

Nieuwsarchief

Recensies

Lees wat onze gasten over ons zeggen en creëer uw eigen recensie, dat is nuttig voor ons en ook voor iedereen die ons nog niet kent.

Virtual Tour

Ontdek comfortabel vanuit huis elke hoek van het Vakantiecentrum Pra 'delle Torri met de Virtual Tour.

Het weer

Wat voor weer is het op Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Gastenfotoboek

#pradelletorri

Honden niet toegestaan, behalve in de gevallen voorzien door de wet.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014