Wybierz język:

Przepisy prawne

 • WPROWADZENIE
  Centro Vacanze Pra' delle Torri stworzyło niniejszą witrynę internetową w celu dostarczenia informacji oraz zaoferowania usług użytkownikom i klientom
 • WARUNKI
  Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika następujących warunków:
  - dokumentacja, zdjęcia, marki oraz wszelkie inne treści opublikowane i przytoczone na stronach należących do witryny są własnością Centro Vacanze Pra' delle Torri oraz poszczególnych właścicieli;
  - nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności pod względem treści zawartych na niniejszych stronach oraz użytku jakie podmioty trzecie mogą z niego robić;
  - niniejsza strona jest chroniona za pomocą aplikacji informatycznych, w celu zapobieżenia utracie danych ich zmiany lub nadużycia;
  - niniejsza witryna zawiera linki do innych witryn internetowych. Centro Vacanze Pra' delle Torri nie jest odpowiedzialna za treść, politykę ochrony danych ani też za bezpieczeństwo tych witryn.
 • PRAWA AUTORSKIE
  Treści opublikowane na witrynie, zarówno tekst, grafika, jak i pliki, tabele zdjęcia oraz informacje, są chronione aktualnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich (Ustawa nr 633/41) oraz praw do własności przemysłowej. Treści zawarte w witrynie są przeznaczone do użytku wyłącznie osobistego, co oznacza, że nie mogą być one kopiowane, reprodukowane, publikowane, pobierane, wysyłane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób, z wyjątkiem przypadku zwykłego zapisania na urządzeniu do użytku osobistego i celów niehandlowych; również w dozwolonym przypadku użytku do celów osobistych należy przestrzegać zaleceń i/lub uwag dotyczących własności wykorzystywanych treści. Każdy produkt lub spółka wspominane w niniejszej witrynie są markami należącymi do ich właścicieli i mogą być chronione patentami i/lub prawami autorskimi udzielonymi lub zarejestrowanymi przez odpowiednie organy. Mogą być zatem pobierane lub użytkowane wyłącznie do celów osobistych i niehandlowych: z tego względu nic nie może byc kopiowane, zmieniane lub odsprzedawane, również częściowo, w celu zdobycia zysku lub jakiejkolwiek korzyści. Zabrania się użycia, publikacji, rozpowszechniania oraz włączania treści publikowanych w obrębie niniejszej witryny na innych stronach internetowych, z wyjątkiem uzyskania uprzedniego upoważnienia z strony właścicieli posiadających prawa do tych treści. Witryna może zawierać połączenia hipertekstowe do innych witryn internetowych. W takich przypadkach Centro Vacanze Pra' delle Torri nie pełni żadnej kontroli nad treścią innych witryn i, w konsekwencji, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności dotyczącej ich wiarygodności, dokładności, kompletności oraz stanu aktualizacji.
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Centro Vacanze Pra' delle Torri nie jest odpowiedzialna za ewentualne błędy i/lub ominięcia w publikowanych informacjach oraz we wszelkich treściach wprowadzanych w niezależny sposób przez uprawnionych do tego Użytkowników.

  Centro Vacanze Pra' delle Torri jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, przypadkowe, powstałe w następstwie użytkowania lub pośrednie, jak również szkody związane z utratą lub uszkodzeniem danych, utratą zysków, niepodjęciem interesów lub niewykorzystaniem okazji ku nim, które powstały w wyniku połączenia się z Witryną lub korzystania z niej, a także w wyniku niemożności korzystania z Witryny i z treści w niej zawartych oraz w wyniku połączenia się z dalszymi witrynami, dostępnymi dzięki hiperłączom, i korzystania z nich lub niemożności korzystania z nich lub treści tam opublikowanych.

  Nie sprawując żadnej kontroli nad publikowanymi treściami, firma Centro Vacanze Pra' delle Torri nie może być uznana za odpowiedzialną, w żaden sposób, za ewentualne nieprawne działania popełnione za pośrednictwem strony. Firma Centro Vacanze Pra' delle Torri zobowiązuje się jednakże do usuwania w najszybszy możliwy sposób, po otrzymaniu informacji na ten temat, treści uznanych za szkodliwe, według własnego wyłącznego uznania, lub uznane za takie rozporządzaniem organu sądowego.

  Niniejsza sekcja Witryny może ulec zmianom w dowolnej chwili. Obowiązkiem Użytkowników jest stałe zapoznawanie się z ewentualnie wprowadzanymi zmianami. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z pełną i bezwarunkową akceptacją powyższych warunków.
 • STOSOWANE PRZEPISY I WŁAŚCIWY SĄD
  Wszelkie spory związane z niniejszym dokumentem będą rozpatrywane przez odpowiedni sąd, przy zastosowaniu przepisów przewidzianych ordynacją włoską.
 • UŻYTKOWANIE WITRYNY
  W żadnym wypadku firma Centro Vacanze Pra' delle Torri nie będzie mogła zostać uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio dostępem do Witryny, nieumiejętnością lub niemożnością połączenia się z nią, poleganiem Użytkownika na publikowanych tam informacjach oraz sposobem ich użycia. Firma Centro Vacanze Pra' delle Torri zamieszcza na stronie internetowej aktualne informacje, ale nie daje gwarancji dotyczących ich kompletności oraz dokładności. Firma Centro Vacanze Pra' delle Torri zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Witrynie oraz tekstu Noty Prawnej w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
 • DOSTĘP DO LINKOWANYCH WITRYN ZEWNĘTRZNYCH
  Centro Vacanze Pra' delle Torri nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aspekty dotyczące stron, do których można uzyskać dostęp dzięki linkom zamieszczonym na Witrynie, będącym usługą świadczoną Użytkownikom sieci.
  Fakt, że firma Centro Vacanze Pra' delle Torri dostarcza owe linki, nie oznacza aprobaty tych stron, za których jakość, treść i grafikę firma Centro Vacanze Pra' delle Torri nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Centro Vacanze Pra' delle Torri nie jest również odpowiedzialna za informacje uzyskane przez Użytkownika poprzez dostęp do stron połączonych zCentro Vacanze Pra' delle Torri; ze względu na powyższe, wyłączną odpowiedzialność dotyczącą kompletności i dokładności informacji zawartych na owych stronach ponoszą ich właściciele. Dostęp do tych stron odbywa się na zasadach przewidzianych przez właścicieli.
 • POBIERANIE DANYCH
  Obiekty produkty, programy i podprogramy ewentualnie obecne na niniejszej Witrynie i przeznaczone do pobrania (download), w tym na przykład dokumentacja techniczna, handlowa, oprogramowanie, itp., są dostępne, jeśli nie zaznaczono inaczej, na warunkach określonych przez posiadacza praw do nich. Dostępne do pobrania treści na niniejszej Witrynie są chronione prawami autorskimi, prawami do użytkowania i/lub kopiowania posiadanymi przez ich właścicieli; ze względu na powyższe, firma Centro Vacanze Pra' delle Torri zaleca zapoznanie się z warunkami użytkowania i prawami oraz uznaje się za jednoznacznie zwolnioną z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 • WIRUSY INFORMATYCZNE
  Firma Centro Vacanze Pra' delle Torri nie gwarantuje, że Witryna nie zawiera błędów bądź wirusów. Centro Vacanze Pra' delle Torri, jej dostawcy i współpracownicy nie są odpowiedzialni za szkody poniesione przez Użytkownika za pośrednictwem takich elementów o charakterze destruktywnym.

Newsletter

Chcesz pozostać w kontakcie z nami i być na bieżąco z aktualnościami i ofertami? Zapisz się na nasz newsletter i na listę z interesującymi Cię zagadnieniami!

Wprowadzanie danych w toku ...

Nowości i Wydarzenia

Archiwum wiadomości

Recenzje

Przeczytaj, co mówią o nas nasi goście i utwórz własną recenzję, będzie ona pomocna dla nas i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nas nie znają.

Wirtualne zwiedzanie

Odkryj z własnego domu każdy zakątek Centrum Wakacyjnego Pra’ delle Torri za pomocą Wirtualnego Zwiedzania.

Pogoda

Jaka pogoda panuje w Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Zdjęcia gości

#pradelletorri

Wstęp psów jest zakazany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014