Izberite Jezik:

Pravilnik

 • 1. ČLEN
  Gost se mora ob prihodu predstaviti v sprejemni pisarni in predložiti veljaven osebni dokument zase in za vse člane svoje skupine, da se opravi zakonsko predpisana prijava. Prijavljene osebe bodo prejele kartico "camping-pass" in si bodo morale nadeti identifikacijsko zapestnico. Nošenje zapestnice je obvezno za ves čas bivanja. Vstop in zadrževanje v Počitniškem središču oseb brez dovoljenja pomeni:
 • 2. ČLEN
  Minimalni čas bivanja 2015:
  • Village:
  Obdobju A, minimalno bivanje 3 noči s prihodom vsak dan. Obdobja B, C in D, minimalno bivanje 7 noči, s prihodi: ČETRTEK, za De Luxe bungalovi tipa B, vrstica 1° bungalov, bungalov De Luxe vrstica 1°; PETEK za v bungalov De Luxe, bungalov Superior 1° vrstica; SOBOTA za bungalovov (od 89 do 100 in od 149 do 216), Ca ' Doro, 1° vrstico koče, počitniške hišice, avtodomov, Apartma 1 ° vrstica udobje A in B, A in B Apartma Comfort 1° vrstica; NEDELJA za bungalovov (od 288 do 217), Brunarica, Lodge Openspace. Enote bodo na voljo ob prihodu od 18. 00 ure in odhoda mora izpraznjenega 10. 00 urah.
  • Hotel & Apart Hotel:
  Sobe in prostori Apart Hotela so na dan prihoda na razpolago od 16:00, na dan odhoda morajo biti izpraznjeni do 10:00.
  V Apart Hotel, minimalno 2 osebi do 18.06 ter od 10.09 in vsaj 3 ljudi 18:06-10:09.
  • Camping:
  Brez pridržka, minimalno bivanje 2 noči. S pridržkom, je minimalno bivanje 7 noči pri prihodih: Sobota-sobota Maxi Touring Touring in Standard in standard 1. vrsta rumene barve na področjih F, E in H; Na kateri koli dan v tednu (razen sobote) za Standard in standard parcel 1. vrstico svetlo zelene v G, G1. Standard parcele bledo zelene v H in parcele pa se Pineta ni rezervirano. Igrišče bo na voljo od 15:00 na dan prihoda in odhoda mora biti izpraznjen do 12:00 ure.
 • 3. ČLEN
  Vstop avtomobilov je mogoč samo z magnetno kartico. Gost je dolžan preveriti pravilnost prijav, opozoriti upravo o vsakršnem neskladju in jo vnaprej obvestiti o spremembah, kot so zamenjava parcele ter prihod ali odhod oseb. Uprava je pooblaščena, da prepove vstop v Počitniško središče ali odstrani vozila, ki se nahajajo v njem, če niso bila pravilno prijavljena; v tem primeru uprava zaračuna gostu vse stroške, potrebne za prisilno odstranitev vozil. Če gost privede v Počitniško središče osebe, ki niso bile prijavljene, je za kazen dolžan plačati za vsako osebo znesek, ki ustreza tarifi ustrezajočega obdobja v sezoni, za minimalni čas bivanja 8 (osem) dni; poleg tega ima uprava Počitniškega središča brezprizivno pravico, da takoj razveljavi pogodbo in takoj oddalji gosta in njegovo skupino.
 • 4. ČLEN
  Gost je obveščen o tem, da je na vsaki parceli lahko postavljena poleg enega samega vozila (osebnega avtomobila ali motocikla) ena sama prikolica oziroma avtodom ali šotor. Parcele se delijo na dva tipa: Standard in Maxi. Na prvih je dovoljena namestitev največ petih oseb, na drugih pa največ šestih oseb. Na obeh je dovoljeno postaviti en "dodatni" šotor majhnih dimenzij (šotor s slemenom, iglu šotor ipd.). V borovem gozdičku se za vsak postavljeni šotor zaračuna tarifa "Parcela v borovem gozdičku". Če je bila plačana rezervacija, bo morebitna zamenjava parcele (iz sektorja z možnostjo rezervacij v sektor brez možnosti rezervacij) pomenila izgubo are.
 • 5. ČLEN
  Parcelo lahko izbere gost, vendar se mora držati navodil osebja. Parcele, za katere je predvidena rezervacija, je mogoče zasesti le ob predhodnem dovoljenju uprave. Zamenjave parcel se ne opravljajo, razen če za to po presoji uprave obstajajo pomembni razlogi. Vsi kosi opreme, vključno z vozili, morajo biti urejeno nameščeni znotraj meja parcele (v primeru namestitve v kampu) oziroma na namenskih oštevilčenih parkiriščih (v primeru namestitve v naselju). Strogo prepovedano je parkiranje kakršnega koli vozila na cestah in zasedanje (tudi le začasno) drugih parcel, tudi če so proste; če se to zgodi, se gostu zaračuna ustrezajoča cena za zasedeno parcelo.
 • 6. ČLEN
  Če gost odhoda ne opravi v predpisanem urniku, bo moral po predhodnem dovoljenju uprave (da se zadrži v Počitniškem središču še tisti dan) plačati ustrezno tarifo tudi za dan odhoda
 • 7. ČLEN
  Uprava si pridržuje pravico, da dovoli brezplačen vstop obiskovalcev in dnevnih gostov za kratek čas, v kolikor je to združljivo z organizacijskimi zahtevami Počitniškega središča; če obiskovalec/gost podaljša svoj obisk, je dolžan plačati tarifo v skladu s cenikom. Gost Počitniškega središča se mora prepričati, da imajo njegovi obiskovalci dovoljenje uprave, in je odgovoren za njihovo vedenje v Počitniškem središču. Dnevni obiskovalci morajo oditi najkasneje do 23:00; morebitno prenočitev je treba prijaviti do 23:00, ne kasneje; prenočitev je treba registrirati in plačati v skladu s cenikom. Obiskovalcem je prepovedano vstopiti z vozilom.
 • 8. ČLEN
  Psom ni dovoljen vstop v Počitniško središče, z izjemo primerov, ki jih predvidevata edina člena Zakona št. 37 z dne 12.02.1974 in Zakona št. 376 z dne 25.08.1988 glede psov za spremljavo slepih.
 • 9. ČLEN
  Vselej, ne glede na uro dneva, se je treba odpovedati vedenju, dejavnostim, igram in uporabi opreme, ki bi lahko motili goste Počitniškega središča. Zlasti v času, določenem za tišino (23:00–07:00 in 13:00–15:00), niso dovoljeni: prihodi in odhodi; prihod, odhod in vožnja motornih vozil (velja samo za kamp); uporaba objektov in opreme, namenjenih športu in razvedrilu; postavljanje in podiranje šotorov. Gostje, ki se vrnejo v kamp po 23:00, morajo do jutra pustiti avtomobile in/ali druga motorna vozila na parkirišču zunaj vhoda.
 • 10. ČLEN
  Zaradi miru in varnosti vseh je treba avtomobile uporabljati čim manj; v vsakem primeru hitrost ne sme presegati 10 km/h, motocikli pa se morajo gibati s hitrostjo pešca.
 • 11. ČLEN
  Odrasle osebe so odgovorne za vedenje svojih otrok; njihova živahnost, njihova vzgoja in njihove potrebe ne smejo krniti miru, varnosti in higiene drugih gostov. Malčki morajo biti vselej spremljani od odrasle osebe, ko se zadržujejo v sanitarijah, in nadzorovani med kopanjem v morju in v bazenu ter med uporabo opreme za razvedrilo. Gost se zavezuje k poplačilu škode, ki jo povzročijo mladoletne osebe, tudi če so oškodovane tretje osebe.
 • 12. ČLEN
  Prepovedano je:
  metati odpadke zunaj temu namenjenih posod;
  kopati luknje ali kanale;
  prižigati ogenj na prostem;
  raženj se sme uporabljati pod pogojem, da ne povzroča motenj ali nevarnosti;
  poškodovati rastlinje;
  na zemljo zlivati olje, gorivo in zelo vroče, slane ali odpadne tekočine;
  umivati avto ali druga vozila na področju kampa;
  v kampu je na razpolago temu namenjen prostor, katerega uporaba je brezplačna;
  umivati posodo ali perilo zunaj temu namenjenih umivalnikov;
  umivati stvari ali same sebe pri pipah na področju kampa;
  zapravljati vodo ali jo uporabljati neprimerno;
  ustvarjati ograje, privezovati ali zatikati stvari na rastline, nameščati vrvi na višini človeške postave, postavljati kar koli, kar bi lahko predstavljalo nevarnost ali bi lahko oviralo prehod;
  uporabljati aparate, kot so električne peči ali pečice, grelnike vode itd. Jakost električnega toka, ki je na razpolago na parcelah, je 5 amperov. Napeljava je v skladu z normami EGS.
 • 13. ČLEN
  Mobilna sredstva za prenočevanje smejo biti opremljena z ustreznimi dodatnimi pokrivali pod pogojem, da se ta pokrivala opirajo izključno na streho vozila in ne štrlijo navzven glede na profil vozila.
 • 14. ČLEN
  Predmete, najdene na območju Počitniškega središča, je treba izročiti na informacijski točki, da se izvršijo ustrezni zakonsko predpisani postopki.
 • 15. ČLEN
  Oprema za šport in razvedrilo se uporablja na uporabnikovo odgovornost; uprava ne odgovarja za izgubljene predmete ter za okvare in kraje, ki bi se zgodile na območju Počitniškega središča. Gost je obveščen, da pri blagajni obstaja možnost varovanja dragocenosti. Razen kritja tveganj v zvezi s civilno odgovornostjo do tretjih oseb (kopija zavarovalne police je shranjena v pisarnah Počitniškega središča), uprava ne odgovarja za škodo, ki bi lahko bila povzročena zaradi: neurij, toče in drugih naravnih dogodkov, slučajnih dogodkov, požarov, kraj itd. Gost, ki ima sklenjeno lastno zavarovanje, se obvezuje, da v primeru nesreče svojih pravic in zahtevkov ne odstopi svoji zavarovalnici ali tretjim osebam zoper Počitniško središče.
 • 16. ČLEN
  Uporaba bazenov je brezplačna in rezervirana izključno za stranke Počitniškega središča. Uporaba plavalnih prog je plačljiva in odobrena samo ob predhodni rezervaciji.
 • 17. ČLEN
  O vsakršni nalezljivi bolezni je treba takoj obvestiti upravo ali zdravnika Počitniškega središča. Uprava si pridržuje pravico, da na podlagi mnenja zdravnika, ki je prisoten v Počitniškem središču, odloči o sprejemu ali oddaljitvi gosta in njegove družine.
 • 18. ČLEN
  V našem Počitniškem središču je bivanje oseb, mlajših od 18 let, dovoljena le ob prisotnosti polnoletne osebe, ki prevzema polno odgovornost za mladoletnika.
 • 19. ČLEN
  Gost izjavlja, da je bil poučen o uredbi luške kapitanije, ki ureja vedenje na plaži. Iz tega sledi, da je seznanjen o prepovedi kopanja v razburkanem morju, med neurji, ponoči, v koridorjih za izhod jadrnic in jadralnih desk ter vedno, kadar so izobešene rdeče zastave.
 • 20. ČLEN
  Gost je obveščen, da je na območju Počitniškega središča zagotovljena storitev nadzora, ki jo opravlja prepoznavno osebje. To osebje ima nalogo, da zagotavlja spoštovanje tu navedenih predpisov. Gost se zavezuje, da bo sodeloval z omenjeno dejavnostjo nadzora, da bo vselej pripravljen biti na razpolago nadzornemu osebju, tako da jim bo na zahtevo podal svoje osebne podatke in jim dovolil dostop do vozil ali bivališč.
 • 21. ČLEN
  Gost je seznanjen s prepovedjo opravljanja kakršne koli trgovske, poklicne in obrtne dejavnosti na območju Počitniškega središča.
 • 22. ČLEN
  Plačilo za bivanje v strukturah Apartment Comfort, Apartment Comfort Sea, Bungalow Superior, Bungalow De Luxe, Bungalow 1°fila, Bungalow, Lodge Openspace, Chalet, Maxicaravan in na parcelah z rezervacijo mora biti opravljeno v roku 3 dni od datuma prihoda. Plačilo za bivanje na parcelah sektorjev brez rezervacije mora biti opravljeno vsaj en dan pred odhodom. Za goste kampa je treba morebiten predčasen odhod (in prenočitev izven našega Počitniškega središča) kakšnega izmed članov skupine prijaviti (in obenem poravnati ceno za njegovo bivanje) do 12:00 istega dne pri naši blagajni. Za goste stanovanj je treba o tem obvestiti v eni izmed naših pisarn (v hotelski recepciji ali v sprejemni pisarni). Za vsako vrnitev, ki vključuje prenočitev, je treba opraviti ponovno prijavo.
  For early departures on reserved stays, the payment required is from the entire reserved period.
 • 23. ČLEN
  V primeru neizplačila dogovorjenega ali kakor koli dolžnega plačila, gost pooblašča Počitniško središče, da v njegovo breme izda trasirano menico s stroški. Odložena plačila ustvarjajo obresti z dodatkom 10 % na ključno obrestno mero, z letnim minimumom 18 %. Gost Počitniškemu središču prizna pravico, da zadrži stvari, ki so njegova last, dokler se ne zadovolji z njegovim kreditom, priznavajoč tudi ustreznost določil 3. odstavka 2756. člena Civilnega zakonika.
 • 24. ČLEN
  Za primer kakršnega koli spora velja, da ima teritorialno pristojnost Sodišče v Benetkah; gost se izrecno odpoveduje pristojnosti katere koli druge sodne oblasti.


  Ultima revisione / Letzte Revision / Last revision / Ultime révision: 2015

Okrožnica

Želite ostati v stiku z nami in biti obveščeni o novostih in ugodnostih? Prijavite se na prejemanje naše okrožnice in na prejemanje sporočil, ki vas zanimajo!

Vnašanje poteka ...

Novice in dogodki

Arhiv novic

Mnenja gostov

Oglej si, kaj pravijo o nas naši gostje, ali napiši svoje mnenje. To bo koristilo tako nam kot vsem tistim, ki nas še ne poznajo.

Virtualni sprehod

S pomočjo virtualnega sprehoda si oglejte vse kotičke Počitniškega središča Pra' delle Torri.

Vreme

Kakšno je vreme v Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Fotografije gostov

#pradelletorri

Psom vstop ni dovoljen, razen v primerih, ki jih predvideva zakon.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014