Izberite Jezik:

Varovanje zasebnosti

Obvestilo v skladu s 13. členom Zakonodajnega odloka št. 196/03 - Zakonom o varovanju zasebnosti (objavljenem v "Gazzetta Ufficiale" 29. julija 2003, Serie generale št. 174, Supplemento ordinario št. 123/L).

 • 1
  Navedeni zakon ureja varovanje osebnih podatkov in nalaga določene obveznosti subjektu, ki "obdeluje" informacije v zvezi z drugimi subjekti.
 • 2
  Omenjeni predpis razume s pojmom "obdelava" podatkov" kakršno koli opravilo ali skupek opravil, izvajanih tudi brez uporabe elektronskih orodij, ki se tičejo hrambe podatkov, urejanja računovodskih dokumentov, izpolnjevanja obrazcev izjav nadomestnih davčnih subjektov – omejeno na dokumente, ki se ne tičejo podrejenih delavcev, in eventualno na dokumente delavcev – zbiranja, registriranja, organiziranja, hrambe, pregledovanja, obdelovanja, spreminjanja, izbiranja, ekstrakcije, primerjanja, uporabe, medsebojnega povezovanja, blokade, sporočanja, razširjanja, brisanja in uničevanja podatkov, tudi če ti podatki niso registrirani v podatkovni bazi, vnašanja v programe in spletišča, ki ste jih pri nas naročili, popravljanja računalnikov in v njih vsebovanih podatkov, vključno z geslom in zaščitami sistema ter vsemi drugimi praksami, ki so izrecno predvidene v okviru dejavnosti naše družbe".
 • 3
  V okviru spodaj navedenih odnosov, ki jih lahko imate z našo družbo:
  - pogodbe o dobavi materialnih in nematerialnih dobrin ter storitev;
  - trgovski odnosi in sodelovanje kakršne koli vrste;
  vas obveščamo, da so podatki, ki se tičejo vaše družbe in fizičnih oseb, ki ste jih zadolžili za delovanje po vaših naročilih in v vašem imenu, nepogrešljivi za izvajanje normalnih opravil v zvezi z zgoraj navedenimi odnosi; zato je posredovanje teh podatkov obvezno;
 • 4
  morebitna zavrnitev posredovanja podatkov pomeni, da ni mogoče uresničevati tega, kar je navedeno pod točko 3;
 • 5
  vsi zahtevani podatki so obvezni. Mogoče je, da se med obdelavo podatkov seznanimo s podatki, ki jih Zakon o varovanju zasebnosti opredeljuje kot "občutljive", ker je z njimi mogoče ugotoviti zdravstveno stanje, članstvo v sindikatih ter verska in filozofska prepričanja. Iz vseh zgoraj navedenih razlogov zahtevamo, da pisno potrdite svoj pristanek na obdelavo podatkov.
 • 6
  Podatki bodo obdelovani pretežno z elektronskimi in informacijskimi orodji ter shranjeni tako na računalniških kot na papirnih medijih oziroma na kakršnih koli drugih primernih medijih, do katerih ima dostop samo za to zadolženo osebje, in sicer v skladu z minimalnimi varnostnimi ukrepi, ki jih določajo Tehnične specifikacije glede minimalnih varnostnih ukrepov (Priloga B Zakona o varovanju zasebnosti).
 • 7
  Podatki, zbrani prek spleta: naša družba uporablja v svojem spletišču orodja za sledenje IP-naslovov in piškotke z namenom spremljanja obiskov v svojem spletišču, in sicer podrobneje:
  a) IP-naslovi: zbirajo se IP-naslovi vseh obiskovalcev, ki vstopijo v naše spletišče. Zbrani podatki se uporabljajo za izvajanje tehnično-administrativnih opravil v našem podjetju, za diagnosticiranje morebitnih tehničnih težav ter za preprečevanje zlorab oz. vdorov v našo storitev.
  b) Piškotki: naša družba lahko uporablja tehnologijo piškotkov za izboljšanje možnosti uporabe ponujenih storitev, s tem ko se obiskovalcu dodeli piškotek. Piškotki se uporabljajo tudi za ugotavljanje prometa v našem spletišču in za spremljanje vašega profila med postopkom naročanja storitev, tako da je mogoče obračunati morebitne popuste in ugodnosti, povezane z vašim računom. Obiskovalci spletišča lahko v svojem brskalniku izključijo piškotke, vendar v nekaterih primerih to lahko povzroči motnje pri uporabi našega spletišča.

  Za podrobnejše informacije o uporabi piškotkov vas prosimo, da si ogledate Direktivo 2009/136/ES.
  Za seznanitev glede reklamnih oglasov Google Adwords in ponovnega trženja (remarketing) vas prosimo, da preberete Pravilnik za oglaševanje družbe Google.
 • 8
  Sporočanje in razširjanje podatkov: podatki, ki jih vnesete, so lahko sporočeni in/ali razširjani za namene izvajanja obstoječih pogodbenih odnosov z našo družbo, za cilje, ki so povezani z njimi, za cilje, ki se tičejo izkazovanja referenc, za komercialne in promocijske dejavnosti za proizvode naše družbe; poleg tega bodo lahko sporočeni:
  - osebju pisarne in/ali podjetja, ki je odgovorno in zadolženo za obdelavo v okviru urejanja zadev v zvezi s storitvijo, ki ste jo zahtevali; to osebje je bilo ustrezno seznanjeno o varovanju osebnih podatkov in o pravici do zasebnosti;
  - Finančni upravi, organom Davčne policije, Finančne policije, Delovne inšpekcije in na splošno vsem organom, ki so pristojni za preverjanje in nadzorovanje izpolnjevanja obveznosti v zvezi z zgoraj navedenimi cilji;
  - Združenjem ustreznega gospodarskega sektorja in pooblaščenim centrom za davčno svetovanje za opravljanje storitev v okviru zgoraj navedenih ciljev; ter profesionalnim podjetjem, ki jih mi zadolžimo za obdelavo naših podatkov.
 • 9
  "Obdelava" podatkov zahteva opredelitev nekaterih subjektov, ki imajo posebej določene obveznosti in odgovornosti.
  V zvezi s tem opredeljujemo naslednje:
  - naslovnik in odgovorni subjekt za obdelavo podatkov je družba Centro Vacanze Pra' delle Torri s poslovnim sedežem na naslovu Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063
  - zadolženi za obdelavo podatkov so: zaposleno osebje in/ali sodelavci družbe Centro Vacanze Pra' delle Torri.
 • 10
  Omenjeni podatki bodo obdelovani:
  - na papirnih in elektronskih medijih kakršne koli vrste;
  - s strani pooblaščenih subjektov, ki bodo vedno identificirani, ustrezno poučeni in opozorjeni na obveznosti, ki jih določajo veljavni zakoni;
  - z obvezo sprotnega posodabljanja podatkov ter brisanja zastarelih, nepotrebnih in nepertinentnih podatkov;
  - z obvezo izvajanja z zakonom predvidenih organizacijskih in varnostnih ukrepov za zagotavljanje zasebnosti zainteresiranih oseb in preprečevanje nezakonitega dostopa do podatkov s strani tretjih subjektov ali nepooblaščenih oseb.
 • 11
  Z namenom kar najbolj popolne obveščenosti o tej problematiki naj omenimo, da 7., 8. in 9. člen poenotenega besedila izrecno ščitijo pravice zainteresiranih oseb; v nadaljevanju navajamo 7. člen Zakona o varovanju zasebnosti (Pravica do dostopa do osebnih podatkov in druge pravice):
  1. Zainteresirana oseba ima pravico, da pridobi potrditev glede obstoja ali neobstoja z njim povezanih osebnih podatkov, tudi če ti še niso registrirani, ter posredovanje teh podatkov v razumljivi obliki.
  2. Zainteresirana oseba ima pravico, da pridobi obvestilo:
  a) o izvoru osebnih podatkov;
  b) o namenih in načinih obdelave;
  c) o uporabljeni metodologiji v primeru obdelave s pomočjo elektronskih orodij;
  d) o identifikacijskih podatkih naslovnika, odgovornih oseb in imenovanem predstavniku v skladu z 2. odstavkom 5. člena;
  e) o subjektih in kategorijah subjektov, katerim so osebni podatki lahko sporočeni ali ki se z njimi lahko seznanijo v vlogi imenovanega predstavnika na ozemlju države ali v vlogi odgovornih ali zadolženih oseb.
  3. Zainteresirana oseba ima pravico zahtevati:
  a) posodobitev, popravek oziroma – če ima tovrstni interes – dopolnitev podatkov;
  b) izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokado podatkov, ki so bili obdelovani v nasprotju z zakonom; to velja tudi za podatke, za katere ni obvezna hramba v zvezi z nameni, za katere so bili ti podatki zbrani ali pozneje obravnavani;
  c) potrdilo, da so bili z opravili pod točkama a) in b) seznanjeni – tudi kar se tiče njihove vsebinske plati – vsi tisti, katerim so bili podatki sporočeni, razen v primeru, da se to izkaže kot nemogoče ali da zahteva tako obširno uporabo sredstev, da bi bila v očitnem nesorazmerju v primerjavi z varovano pravico.
  4. Zainteresirana oseba ima pravico, da nasprotuje, popolnoma ali delno:
  a) obdelavi njenih osebnih podatkov, čeprav ustrezajo namenu njihovega zbiranja, če ima za to upravičene razloge;
  b) obdelavi njenih osebnih podatkov s ciljem pošiljanja reklamnega materiala, neposredne prodaje ali izvajanja tržnih raziskav ali raziskav o marketinški komunikaciji.

  Za uveljavitev zgoraj navedenih pravic, ki jih predvideva 7. člen Zakona o varovanju zasebnosti, mora zainteresirana oseba poslati pisno vlogo družbi Centro Vacanze Pra' delle Torri s poslovnim sedežem na naslovu Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063.

Okrožnica

Želite ostati v stiku z nami in biti obveščeni o novostih in ugodnostih? Prijavite se na prejemanje naše okrožnice in na prejemanje sporočil, ki vas zanimajo!

Vnašanje poteka ...

Novice in dogodki

Arhiv novic

Mnenja gostov

Oglej si, kaj pravijo o nas naši gostje, ali napiši svoje mnenje. To bo koristilo tako nam kot vsem tistim, ki nas še ne poznajo.

Virtualni sprehod

S pomočjo virtualnega sprehoda si oglejte vse kotičke Počitniškega središča Pra' delle Torri.

Vreme

Kakšno je vreme v Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Fotografije gostov

#pradelletorri

Psom vstop ni dovoljen, razen v primerih, ki jih predvideva zakon.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014